• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Fagskolen - Intensjonsavtale for praksis

Informasjon om avtalepart
Den signerte avtalen vil bli sendt til denne adressen i ettertid
Utdanning

Formål, omfang og varighet

Formålet med intensjonsavtalen er å ha et samarbeid som bidrar til å sikre kontinuitet og kvalitet på opplæring i praksis ved utplassering, for fagskolens studenter innen utdanningene nevnt over.
Samarbeidet innebærer å tilby praksisplasser der det er relevant, på arbeidsgivers premisser. Antall studenter avtales for hvert studentkull.
Avtalen løper til den blir oppsagt og har tre måneder gjensidig oppsigelsestid.

Bakgrunn

Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) innen helsefag har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere, med faglig og etisk kompetanse innen helsefag. Praksis er en nødvendig del av opplæringen for å nå dette målet. Praksis som utplassering, gjennomføres over 10 uker i andre studieår. Det er en forutsetning at studenten har fullført og bestått de fire første emnene av utdanningen før praksisperioden. Praksisperioden organiseres og gjennomføres i et samarbeid mellom student, faglærer og veileder på praksisplassen.
Fagskolens retningslinjer for praksis beskriver forventninger, partenes roller og ansvar i forbindelse med praksis.

Avtalen er inngått 01.12.2022.

For Fagskolen Vestfold og Telemark

Agnes Brønstad
Studierektor
Avdelingsleder for helsefag

og

For


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen,vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader