• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon og retningslinjer

Skjemautfylling

Søknad om utviklingsmidler til formidling av kulturarv

Informasjon og retningslinjer

Retningslinjer for fylkeskommunale utviklingsmidler til formidling av kulturarv i Vestfold og Telemark.Seksjon Kulturarv arbeider innenfor kulturminnevern og formidling av kulturarven. Tilskuddsordningen er knyttet til satsninger og tiltak innenfor dette feltet. Det er et mål at kultur skal være en synlig og betydningsfull utviklingskraft i Vestfold og Telemark gjennom å:

  • nå flere mennesker
  • prege by- og stedsutviklingen
  • skape stolthet og tilhørighet

Hvem kan søke:

De som kan søke om fylkeskommunale utviklingsmidler til formidling av kulturarv er følgende:

  • Frivillige foreninger og lag samt profesjonelle formidlingsaktører.

Hva kan det søkes tilskudd til:

Det kan søkes støtte til utviklingsprosjekter av regional betydning. Prosjektet må være forankret i Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2019-2022 og/eller Strategi for kultur og kulturarv for Telemark og kunne knyttes til satsninger og tiltak som er oppført under seksjon Kulturarv.

Krav til søknaden:

Søknad skal sendes inn på eget skjema, og inneholde budsjett med forventede kostnader og inntekter. Egeninnsats/finansiering må synliggjøres i budsjettet. Det kan ikke forventes støtte på mer enn inntil 50 % av prosjektets totale budsjetterte kostnader. Det ytes i utgangspunktet tilskudd til et prosjekt kun én gang, og tilskudd gis primært til prosjekter som realiseres innenfor påfølgende kalenderår etter søknadsfristen. Prosjekter som strekker seg over flere år, og som anses som sentrale for å nå målsettingene i vedtatte kulturstrategier, kan motta tilskudd i mer enn ett år. Det må søkes hvert år for alle prosjekter. Det gis ikke midler til søkers ordinære drift eller aktivitet, herunder utstillinger og formidlingsopplegg i museer. Det gis ikke midler til produksjon og utgivelser innenfor litteratur og musikk. Alle som mottar fylkeskommunale utviklingsmidler må akseptere ordningen med ledsagerbevis for funksjonshemmede.

Rapportering:

Søker har rapporterings- og regnskapsansvar for prosjektet. Rapportskjema for prosjektet skal sendes inn senest 3 mnd. etter gjennomført prosjekt. Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.

Retningslinjene er vedtatt av fellesnemda 25.06.2019, sak 67/19


(dokumentasjon finnes HER)

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen,vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader