• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon og retningslinjer

Skjemautfylling

Søknad om tilskudd til verneverdige kulturminner

Informasjon og retningslinjer

Retningslinjer og vilkår for tildeling av midler til verneverdige kulturminner i privat eie


Formål med ordningen

Stimulere til bevaring av den fysiske kulturarven i Vestfold og Telemark.

Hva prioriteres?

Alle typer verneverdige kulturminner fra tiden etter 1650 – i privat eie eller drift, og som ikke er fredet ved særskilt vedtak i medhold av kulturminneloven, kan søke om tilskudd. Kulturminner prioritert i vedtatte fylkeskommunale og kommunale planer for kulturminneområdet prioriteres.

Hvem kan søke?

Alle eiere eller brukere av verneverdige kulturminner kan søke om tilskudd. Eier eller bruker kan være privatperson, en stiftelse, styret i en forening/sameie eller liknende.

Hva kan støttes?

Det kan gis støtte til konkrete utbedrings-, tilbakeførings- og restaureringstiltak av alle typer. Tilskudd kan også benyttes ved særlig omfattende sikringsarbeid. Ordinært vedlikeholdsarbeid og standardheving faller utenfor ordningen. Tilskuddet er ment å dekke en del av utgiftene hvor en anbefalt antikvarisk løsning er dyrere enn standardutførelse. Tilskudd kan benyttes både til utvendige og innvendige arbeider, planlegging og arbeidsledelse. Tiltak som er iverksatt eller gjennomført er ikke tilsagnsberettiget. Det er en forutsetning at tiltakshaver legger antikvariske retningslinjer til grunn og at de planlagte og godkjente arbeidene følges nøye. Ved vedlikehold og istandsetting av kulturminner skal det legges vekt på kunnskapsoverføring mellom håndverkere, eiere og forvaltere om tradisjonell materialbruk.

Hva forutsettes ved søknad?

Fotografier tatt før gjennomført tiltak skal vedlegges.

Et tilsagn innebærer ikke klarering av tiltaket i forhold til aktuelt lovverk. Selv om tilsagn om tilskudd er gitt, er tiltakshaver ansvarlig for at tiltaket er i samsvar med aktuelle lover.

Det kan normalt søkes om dekning av inntil 70% av kostnadene.

Utbetaling

Tilskuddet kan først utbetales når arbeidet er besiktiget og godkjent Vestfold og Telemark fylkeskommune. Ved tilsagn over kr. 50.000, kan ett beløp på inntil 50% av midlene tildeles ved behov før tiltaket er ferdigstilt.

Tiltakshaver må selv stå ansvarlig som arbeidsgiver/oppdragsgiver for håndverkere/byggmestere. Dette innebærer at regninger skal adresseres til tiltakshaver som normalt må forskuttere utbetalingen.

Hvordan administreres ordningen?

Ordningen administreres av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det er én søknadsfrist pr. år, (1. oktober). Administrasjonen gis mulighet til å gå inn med tilskudd i vanskelige vernesaker, om det kan bidra til en tilfredsstillende antikvarisk løsning for kulturminnet. Søkers aksept av tilsagnsbrev anses som en forpliktende erklæring om at tilskuddet benyttes til omsøkt, og innvilget formål. Sluttrapportering av gjennomført tiltak skal følges av fotografier

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen,vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader