• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om skjema og søker

Skjemautfylling

Vedlegg for lærekandidater

Informasjon om skjema og søker

Lærekandidatsøkere

Du må søke om å bli lærekandidat på www.vigo.no. Søknadsfrist er 1. februar. I tillegg må du søke med dette vedleggsskjemaet.

Informasjon om vedleggsskjemaet

Dette skjemaet fylles ut av deg som ønsker å bli lærekandidat (opplæringslova §§ 1-3, 3-2 til 3-3, 4-1 til 4-2 og 5-1 til 5-5 og forskrift til opplæringslova § 6A). Vedleggsskjema er en samtykkeerklæring og skal bidra til å sikre overføring av viktig informasjon om deg, som er relevant for din opplæring i overgangen mellom opplæring i skole og bedrift.

Frist for innsending av vedleggsskjemaet er også 1. februar.

Nødvendig dokumentasjon som ikke allerede ligger inne i fylkeskommunens digitale arkiv (360), må lastes opp i dette skjemaet. Ta kontakt med Vestfold og Telemark fylkesskommune, seksjon for fag- og yrkesopplæring, dersom du har problemer med å laste opp vedleggene.

Dersom du ikke får søkt i Vigo, vil søknaden din bli registrert manuelt på bakgrunn av informasjonen gitt i dette skjemaet. 


Informasjon om søker
/
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen,vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader