• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om støtte til tilretteleggingsmidler for opplæring i bedrift

Informasjon om ordningen

Tilretteleggingsmidler er årlig søkbare tilskuddsmidler. Årlig søknadsperiode er 15. august til 15.november og søknaden må begrunnes.

Tilretteleggingsmidlene skal stimulere til at lærebedrifter kan gi lærlinger og lærekandidater med særskilte behov ekstra oppfølging i bedrift under læretiden, og bidra til økt fullføring i videregående opplæring.

Retningslinjer for tilretteleggingsmidler:
Alle som søker innenfor perioden 15.08 til 15.11 kan bruke søkeperiode 01.08 til 30.06, påfølgende år. Søknaden innfor denne perioden behandles under ett og utbetales før 31.12. Søknader utenfor søkeperioden kan søkes fra søketidspunkt til 30.06. Er det behov for midler utover dette må det søkes i neste søknadsperiode.

Tilretteleggingsmidlene skal brukes til ekstra personellressurs.

Lærebedriften må redegjøre i egne felt i søknaden hvordan tilretteleggingsmidlene skal benyttes. Slutter lærlingen i løpet av perioden det er søkt og innvilget midler for, kan det komme krav om tilbakebetaling av igjenværende periode.

Det skal rapporteres på tildelte midler i eget rapporteringsskjema.

For alle søknader skal det ha vært gjennomført et møte med fagrådgiver i programområdet.

Obs! Vi gjør oppmerksom på at påbegynte skjemaer blir liggende i inntil 60 dager før de slettes.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen,vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader