• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Skjemautfylling

Fritak for vurdering med karakter i sidemål for privatister

Om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Privatister har rett til fritak fra vurdering med karakter i sidemål dersom et av vilkårene i Forskrift til opplæringslova §3-19 er oppfylt.

Hvis du er elev ved en videregående skole er det skolen som skal behandle søknaden om fritak. Dette søkes om i Visma InSchool.

Husk at du må melde deg opp til privatisteksamen i skriftlig sidemål innen oppmeldingsfristen, selv om du søker om fritak.

Du melder deg opp til privatisteksamen på Privatistportalen innen 15. september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen.

Eksamensavgiften blir tilbakebetalt hvis søknaden blir innvilget.


Hvordan søker du om fritak?


Du søker fritak ved å sende inn dette skjemaet sammen med dokumentasjon som viser at du har rett til fritak.


Hva må du sende inn av dokumentasjon?


Gyldig dokumentasjon er:

  • sakkyndig vurdering (f. eks fra lege, PPT, psykiatri) som viser at du har behov for fritak, eller
  • bostedsattest eller vitnemål som viser at du ikke har gått på grunnskole i Norge


Når er frist for å søke?


Frist for å søke om fritak er:

  • 20. september for høsteksamen
  • 5. februar for våreksamen

Når får du svar på søknaden?


Behandling av søknader starter når søknadsfristen har utløpt. Du får svar senest 4 uker etter søknadsfristen.

Søknader som kommer etter fristen vil bli avvist, med mindre det er særskilte forhold som ligger til grunn for å sende inn etter fristen.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen,vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader